Depression hos svenska flickor

11 april, 2009

Barnpsykiatern Frank Lindblad har skrivit : Välfärdslandets gåta–varför mår inte barnen lika bra som de har det ?? Boken presenterades nyligen i Babel med en intervju av författaren. Idag  skriver Svenska Dagbladet om den.I jämföraned studier ligger svenska barn högt betr. psykisk ohälsa  : svenska flickor: nedstämdhet 2,59  finska flickor : 0.90. !!! Det är en stor skillnad och ändå lever vi ganska lika eller ???Handlar det om relationsproblem mellan vuxna och barn-tonåringar ,  för höga krav eller för låga ??? Intressant tycker Ulla

Relationsproblem bok och filmtips

9 april, 2009

Glad påsk till er alla. Om ni är intresserade av relationer och relationsproblem så är Revolutionary Road en bra bok och filmen är fantastisk. Jättebra skådespelare: Lionardo di Capri och Cate Winslet. Ulla H

Depression i litteraturen

6 april, 2009

DEPRESSION  har under århundraden haft ett “romantiskt” skimmer,  men för oss alla andra “dödliga” är det ett helvete. Många  stora författare och poeter led sannolikt av depression men man kallade det för annat; melankoli, neurasteni, etc. Oftast var det män.

Kvinnorna var sannolikt också deprimerade, men fick inte samma utrymme för sina depressiva tankar. Den tyske författaren Goethe skrev för 150 år sedan romanen : “Den unge Wherters lidande “. Den handlar om en ung mans funderingar och depressiva tankar om livet.

Romanen fick en “smittoeffekt ” andra unga påverkades och några ,sägs det, tog livet av sig.Vi vet alla att känslor  ” smittar ” av sig  ; glada  människor drar till sig andra, de ledsna och deprimerade har inte samma dragningskraft.

De behöver stöd , närhet  kanske inte ” käck uppmuntran ” utan en självklar närvaro. En del människor har känt av depression sedan tonåren, för andra kan det komma senare . Det kan utlösas av kriser ,förlust av arbete , partner , ekonomi eller helt enkelt bara av livet självt.

Allt förändras ständigt och det är inte alltid vi hänger med. Egentlig depression är en sjukdom  ; man vet att signalsubstanserna  i hjärnan är i obalans. Man kan påverka detta med medicin ( ex SSRI ) men också med psykoterapi.

En del depressioner går över av sig själva. Förr i tiden fanns det en del skepsis inför alltför mycket  ensamt bokläsande: man ansåg att det var osunt att hänga över böcker i stället för praktiskt arbete. Kanske var en del av dessa “bokläsare” deprimerade.

Kanske fanns det ett slags “bondförnuft” i detta ; som vi idag använder oss av i KBT. Vid depression är det viktigt med aktivering. Men hur ska det gå till om man är deprimerad och inte orkar något? Det är det vi arbetar med på KBT Stockholm.

Vid lättare till medelsvåra depressioner kan internetpsykoterapi vara till hjälp. Men har man haft flera och djupare depressionsperioder i sitt liv bör man ha en längre samtalskontakt med en leg. psykoterapeut.

Närvaro med Knausgård

14 september, 2011

Läser Kanusgård del 2  .Längsamt eftertänk-

samt.Jag tänker ; om jag bara kunde tänka och

 

skriva så när jag var 30-40. Inget undgår din

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans böcker ger mig en oerhörd närvaro i allt.

Det vi alla längtar efter,kanske  inte bara för

älskelse utan mer en längtan efter att se det

oerhörda i de små tingen. Jag läser och

njuter

Kognitiv Terapi ?

6 september, 2011

Anita Goldmans senaste bok Kärlekskursen är

intressant.Där beskrivs ( förutom matrecept ,

judisk kultur m.m.) en ovanlig psykoterapiform

som av en recencent beskrivs som kognitionste-

rapi (Lisbet Larsson )Terapeuten är varm och in-

kännande.Terapin går ut på att skala av sig alla

lager av sitt jag jag för att hitta sin innersta kärna

själen eller anden.Terapin avslutas efter ett antal år

med att terapeuten och huvudpersonen Katja

inleder en sexuell och kortvarig relation ( !!)

Jag hoppas att detta är litterär fiktion.Jag kan

inte tänka mig att detta var vad hon behövde

i sitt sårbara beroende av terapeuten.

Birgitta Rydberg DN 7 dec. 209

14 december, 2009

Birgitta Rydberg är sjukvårds- och kulturlandstingsråd (FP) i Stockholm och har gjort ett inlägg i den senaste debatten i DN.Hon skriver bla. ” att bredd och samsyn är viktiga motiv bakom vårt nya Centrum för psykiatriforskning, en samlad  forskning-utbildningsinstans i tät samverkan med våra psykiatrisektorer. ” Vi säkrar forskning och utbildning för både kbt och olika former av psykiatri. ” Vi arbetar ochså med ” brukar och anhöriginflytande ” ” Jag hoppas att vi i framtiden bättre ska ta del av de direkt berördas erfarenheter och inlemma dem i vården ”” Detta hörde jag och tog del av i början av 90-talet. Har det inte hänt något sedan dess?? MVH Ulla holmberg

Artikelserie i DN om depression Se 9 december.!

13 december, 2009

Vad går gränsen mellan vanlig ledsenhet och depression ? Deprimerade har ofta överdrivna skuldkänslor och självanklagelser, ibland kan depression komma så smygande att det till slut upplevs som en del i ens personlighet. Ibland kan man som Sally Bramton i DN artikel varit deprimerad  i åratal innan man får rätt hjälp. Det kan vara fråga om bipolär sjukdom som läkare ofta missar i bedömningen.Ofta svarar då inte den medicinska behandlingen som förväntat och andra medicinska åtgärder behövs då. MVH Ulla Holmberg

Vi åt aldrig lunch ! av Lilian Ryd Om klasskillnader.

7 december, 2009

Denna bok har gett mig många insikter ,,som jag inte tänkt på förut. Lilian Ryd är uppvuxen i Vollerim  i Norrbotten och beskriver roligt men också vemodigt om sin” klassresa.” Att förstå sin historia är att förstå sig själv.. Ulla

Samarbetets stora gåta DN 2 dec av Göran Greider

5 december, 2009

Denna essä gjorde stort intryck på mig. Man kan verkligen förundras av att  samarbete faktiskt kan fungera. Läs den !! För övrigt byter jag lokal från 1 jan 2010 till Kungsholmsgatan 10 : Psykoterapeutiskt Centrum. T-bana Centralen eller Rådhuset. Ulla

Boktips om KBT : Sluta älta och grubbla

21 september, 2009

Olle Wadströms bok : Sluta älta och grubbla-lättare gjort med kognitiv beteendeterapi , är en lättläst bok , med praktiska tips. Kanske inte så lätt på egen hand , men med hjälp av en terapeut så kan grubblandet minska. MVH Ulla holmberg

kbt psykoterapeut Anna Kåver . Ny bok

28 augusti, 2009

Anna Kåver har skrivit en ny bok :Himmel och helvete och alltdäremellan. Läs DN / hälsa 22 augusti. Ulla H

Tillbaka till vardagen ; lust eller olust ?

19 augusti, 2009

Ja, det är väl för många dubbelt. Rutiner och vardagsstruktur  kan vara bra för många som inte riktigt klarar av det ” fritt flytande ” semesterlivet. Det ställer andra krav som ; nu ska jag äntligen göra det som jag inte hann med sist !! Sedan ska vi umgås med släkt och vänner  och med vår partner.. Vardagslivet är härligt tycker jag, som nu är igång med arbete och vardagsrutiner !  MVH Ulla h

KBT Boktips

10 augusti, 2009

Det finns många bra och lättlästa böcker om KBT. Jag har nyligen läst om Giacomo d´Delias bok: Kognitiv Psykoterapi ,ett samarbetsprojekt med patienten.Den har några år på nacken , men är väldigt informativ. MVH Ulla h