Kognitiv Terapi i Stockholm!

Vill du ha någon att tala med, om det som oroar dig eller lägger hinder i vägen till det liv du skulle vilja leva?
Är du nyfiken och intresserad av dig själv och de resurser som du kanske inte använder dig av?
Steget att ta kontakt kan ibland vara svårt, men det är ett viktigt steg till förändring.

Som socionom och med många år inom psykiatrin har jag idag stor erfarenhet av psykosocialt och psykoterapeutiskt arbete och mött många människor med svårigheter i sina liv. För allmänheten kan det vara snårigt kring begreppen psykolog, leg. psykoterapeut och samtalsterapeut. En leg. psykolog har alltid psykoterapikompetens motsvarande steg I (grundnivå).

En leg. psykoterapeut kan ha en annan grundutbildning ex. socionom samt psykoterapikompetens steg I och steg II. Söker man psykoterapi bör man anlita en leg. psykolog eller leg. psykoteraput. Dessa står under Socialstyrelsens tillsyn.

Exempel på mina arbetsområden som jag kan hjälpa dig med:
- Stress och utmattningsdepression
- Depression, nedstämdhet
- Relationsproblem, enskilt/par och familj
- Social osäkerhet/dålig självkänsla
- Beroendeproblematik
- Panikångest, ångestproblematik
- Arbetsrelaterade frågor,
- Personlig utveckling
- IBS och andra somatiska besvär.
- Existentiella problem
Enligt forskning är KBT en psykoterapiform som är effektiv och kan hjälpa vid många känslomässiga
störningar, även sömnproblem, stress, kronisk smärta m.m.

Jag kan erbjuda akuta tider, ofta efter 17.00 och har sommaröppet tillsammans med medarbetare på Kognitivt Centrum. Välkommen att kontakta mig!